ZAKUP URZĄDZEŃ DLA URUCHOMIENIA NOWYCH USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ PRZEZ N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN

10 02 / 23 «

PROJEKT NR RPDS.01.05.02-02-0066/21

Tytuł:  ZAKUP URZĄDZEŃ DLA URUCHOMIENIA NOWYCH USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ PRZEZ N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 2 – 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest zakup nowych ruchomych środków trwałych:

– 1 szt. urządzenia do objętościowej redukcji tkanki tłuszczowej,

– 1 szt. urządzenia do modelingu skóry twarzy,

– 1 szt. urządzenia do modelowania sylwetki,

dzięki którym nastąpi wprowadzenie nowych usług wykonywanych na bazie ww. urządzeń:

– zabiegu objętościowej redukcji tkanki tłuszczowej,

– zabiegu modelingu skóry twarzy, dającego efekt resurfacingu laserowego,

– zabiegu modelowania sylwetki poprzez nieinwazyjny lifting i modelowanie ciała.

Wnioskodawcą, inwestorem i operatorem projektu jest N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN

 

Cel główny projektu: zwiększenie zastosowania innowacji produktowej i procesowej w N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN – Klinice Medycyny Estetycznej RusiNova ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju  branży wskazanej w RSI – CHEMIA I MEDYCYNA

 

Wartość projektu: 432 812,00 PLN

Dofinansowanie UE: 277 836,59 PLN