Rozeznanie rynku na potrzeby przeprowadzania szacowania wartości przedmiotu zamówienia

10 02 / 23 «

Logotypy

ROZEZNANIE RYNKU NA POTRZEBY PRZEPROWADZANIA SZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

w związku z uzyskaniem przez N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. ZAKUP URZĄDZEŃ DLA URUCHOMIENIA NOWYCH USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ PRZEZ N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN, w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania nr 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

zwracamy się do potencjalnych wykonawców-dostawców z prośbą o przekazanie wstępnej wyceny (WARTOŚĆ NETTO), w zakresie trzech niżej wymienionych urządzeń (odrębnie dla urządzenia A, B i C lub jeśli nie dysponują Państwo wszystkimi ww. urządzeniami, odpowiednio: odrębnie dla urządzenia A i B lub A i C lub B i C lub tylko dla A, tylko dla B, tylko dla C):

A – urządzenie do objętościowej redukcji tkanki tłuszczowej działającego w technologii kawitacji dźwiękowej, radiofrekwencji monopolarnej i diatermokontrakcji – 1 szt.

B – urządzenie do modelingu skóry twarzy z wykorzystaniem radiofrekwencji mikroigłowej z nieizolowanymi igłami – 1 szt.

C – urządzenie do modelowania sylwetki z wykorzystaniem technologii elektromagnetycznej o wysokiej intensywności – 1 szt.

Szczegółowy opis ww. urządzeń niezbędny dla dokonania wyceny, przedstawiono w załączniku – Specyfikacja.

Wycenę w powyższym zakresie (wartość netto) proszę dostarczyć na adres e-mail: dyrektor@rusinova.pl w terminie do 15.02.2023 r. do godz. 12.00.  Prosimy o nie przesyłanie szczegółowych specyfikacji itp. a jedynie informację, że podmiot dysponuje określonym urządzeniem/ urządzeniami spełniającym wymagania określone w Specyfikacji oraz wstępną wycenę tego urządzenia/ urządzeń (wartość netto).

UWAGA: PRZEDMIOTOWE ROZEZNANIE RYNKU NIE MA NA CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY-DOSTAWCY WSKAZANYCH POWYŻEJ URZĄDZEŃ, LECZ BĘDZIE WYKORZYSTANE DO PRZEPROWADZENIA SZACOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

WŁAŚCIWE ZAMÓWIENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTANIE OPUBLIKOWANE PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY SZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.